Tutustu suosituimpiin valmennussisältöihimme!

Toteutamme työyhteisön vaikuttavimmat valmennukset monipuolisilla sisällöillä. Kerro meille haasteesi tai tavoitteesi, me tarjoamme toimivimman ratkaisun. Työyhteisövalmennus rakennetaan aina tavoitteiden ja toiveiden pohjalta. Valmennus voi sisältää esimerkiksi mitä tahansa allaolevien teemojen sisältöjä. Pysyvää muutosta tukevat työkalut ovat yksi osa kokonaisratkaisujamme. Kerromme mielellämme lisää erilaisista palveluratkaisuistamme.

Työelämätaitojen jatkuva kehittäminen

Työelämän muutos muuttaa eri työtehtäviä sekä tapaa tehdä työtä koko ajan. Työtä automatisoidaan ja toimintatapoja uudistetaan. Muutos haastaa myös työntekijöitä jatkuvaan uudistumiseen. Tämä valmennus on erittäin tehokas tapa ylläpitää uudistumista.

Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Yksi työelämän tärkeimmistä taidoista on vuorovaikutusosaaminen, eli toiminta erilaisten ihmisten kanssa. Tämä valmennus antaa erinomaisen pohjan sekä itsetuntemuksen, että vuorovaikutuksen kehittämiselle. Kehittymisen onnistumista tuetaan verkkokursseilla.

Tiimi- ja yhteistyötaitojen kehittäminen

Tiimityötaitojen valmennuksella kehität tehokkaasti tiimi- tai organisaatiotason yhteistyötaitoja. Jokainen yksilö tuo persoonansa kautta  yhteisöön omat vahvuudet, mutta samalla myös riskit. Valmennus auttaa valjastamaan vahvuudet sekä hallitsemaan riskit.

Työelämän muutostaitojen kehittäminen

Työelämän muutosvauhti kiihtyy koko ajan. Työntekijöiltä vaaditaan koko ajan parempaa muutoskuntoa. On pystyttävä toimimaan muutoksessa tai palautumaan nopeasti muutoksesta. Tämä valmennus auttaa yksilöä kehittämään omaa muutosvalmiutta.

Aktiivisen vastuunoton kehittäminen

Yksilön vastuunotto nousee jatkuvasti tärkeämmäksi työelämätaidoksi. Työntekijöiltä odotetaan koko ajan enemmän itseohjautuvuutta ja kykyä aktiiviseen vastuunottoon. Valmennus haastaa tehokkaasti yksilön vastuunoton kehittämisessä.

Työhyvinvointi ja hyvinvoiva työyhteisö

Hyvinvoiva työyhteisö rakentuu avoimen ja luottamuksen ilmapiirin kautta. Jokainen työntekijä on vastuussa sekä omasta, että koko työyhteisön hyvinvoinnista. Tämä käytännönläheinen valmennus auttaa rakentamaan työhyvinvointia tehokkaasti.